Follow

Peckas Naturodlingar expanderar med storskalig kretsloppsodling

14 February 2020 - 11:06
Peckas Naturodlingar har utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling av tomater och regnbågslax. Fiskarna ger näring till tomaterna som i sin tur renar vattnet som går tillbaka till fiskarna - allt tas med andra ord tillvara på ett naturligt sätt. Systemet har utvecklats under 20 år med goda resultat. Nu växlar Peckas Naturodlingar upp konceptet till ett fullskaleprojekt för att försörja en medveten marknad med tomater och regnbågslax av premiumklass. Resultatet blir hållbar, klimatsmart och giftfri mat för framtiden....
NGM Nordic SME (Sweden)
Peckas Naturodlingar AB
Affärsidén är att förse den internationella marknaden med resurseffektiva odlingssystem och koncept samt tillgodose den växande marknaden med närproducerade och högkvalitativa grönsaker och fisk. Peckas Naturodlingar har under 20 år utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling. Där fiskodlingen ger näring till grönsakerna och grönsakerna renar vattnet åt fiskarna - allt tas tillvara på ett natu...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date