Follow

Pågående nyemission - Investera i framtidens odlingsföretag

06 June 2018 - 14:00
NGM Nordic SME (Sweden)
Peckas Naturodlingar AB
Affärsidén är att förse den internationella marknaden med resurseffektiva odlingssystem och koncept samt tillgodose den växande marknaden med närproducerade och högkvalitativa grönsaker och fisk. Peckas Naturodlingar har under 20 år utvecklat ett unikt system för kretsloppsodling. Där fiskodlingen ger näring till grönsakerna och grönsakerna renar vattnet åt fiskarna - allt tas tillvara på ett natu...
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date