Follow

Paydrives teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

29 January 2022 - 10:15

Emissionen av aktier och teckningsoptioner i Paydrive AB (publ) (”Bolaget”) som genomfördes i samband med notering av Bolagets aktie på NGM Nordic SME registrerades hos Bolagsverket den 5 januari 2022. Teckningsoptionerna av serie TO1 (”TO1”) kommer att tas upp till handel på NGM Nordic SME den 4 februari 2022 och handlas under kortnamnet ”PYDR TO1” med ISIN-kod SE0017232523.

Teckningsoptionerna TO1 som innefattades i erbjudandet om teckning av units, i december 2021, har nu registrerats hos Bolagsverket och Bolaget har erhållit godkännande av NGM om upptagande av TO1 till handel. Första dag för handel är beräknad till den 4 februari 2022 och sista dag för handel är den 3 februari 2023.

En (1) teckningsoption TO1 medför rätt att under perioden från och med den 24 januari 2023 till och med den 7 februari 2023 teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen ska motsvara sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolaget under tio (10) handelsdagar närmast före den 23 januari 2023, dock högst 22 kronor. Det totala antalet teckningsoptioner TO1 uppgår till 780 000.

Rådgivare

Mangold är finansiell rådgivare och Advokatfirman Carthiel AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med erbjudandet.

För mer information, kontakta:

Carl Johan Thorsell, VD Paydrive AB (publ), telefon + 46 70-2409146.

Om Paydrive

Insurtechbolaget Paydrive AB grundades 2013 av Andreas Broström och har sedan 2016 erbjudit betala-för–de-mil-du-kör-försäkringar på den svenska marknaden. Paydrive AB erbjuder på ett nytt och innovativt sätt bilförsäkringar. Utifrån insamling av data baserad på antal körda mil erbjuder företaget en personlig försäkring som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. 2019 belönades man med Svenska Försäkringsföreningens årliga pris. Paydrive är noterat på Nordic Growth Market, Nordic SME

Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: +46 8 5277 5020.

Provided by: MFN
Paydrive AB
Paydrive is an insurance company that offers personalized car insurance based on the collection of data, based on the number of miles driven....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More