Follow

Paydrive offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 2

26 May 2023 - 08:57

Paydrive AB (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) har igår, 25 maj 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 6,09 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 7 766 879 till 9 198 719 och den maximala emissionsvolymen uppgår till 8,72 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna
Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
Nyttjandekurs: 6,09 SEK per aktie, courtage utgår ej.
Utnyttjandeperiod: 26 maj 2023 till och med den 9 juni 2023
Handel med TO 2: till och med den 7 juni 2023.

För mer information, kontakta:
Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: [email protected]
Tel: +46 702 409 146

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 421 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är sedan 2021 noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Provided by: MFN
Paydrive AB
Paydrive is an insurance company that offers personalized car insurance based on the collection of data, based on the number of miles driven....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More