Follow

Paydrive offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO 1

23 January 2023 - 15:08

Paydrive AB (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 januari 2023, fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningskursen uppgår till 9,65 SEK per ny aktie som tecknas genom utnyttjande av Teckningsoptionerna.

Vid fullt nyttjande av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier från 7 159 000 till 7 939 200 och den maximala emissionsvolymen uppgår till 7,5 MSEK.

Villkor för teckningsoptionerna

Villkor: en (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Nyttjandekurs: 9,65 SEK per aktie, courtage utgår ej.

Utnyttjandeperiod: 24 januari 2023 till och med den 7 februari 2023

Handel med TO 1: till och med den 3 februari 2023.

För mer information, kontakta:
Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: [email protected]
Tel: +46 702 409 146
Bolagets Mentor är Mangold Fondkommission AB som nås på [email protected] eller tel: +46 8 5277 5020.

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 421 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är sedan 2021 noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Provided by: MFN
Paydrive AB
Paydrive is an insurance company that offers personalized car insurance based on the collection of data, based on the number of miles driven....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More