Follow

Paydrive AB (publ) beslutar om tilldelning av aktier till Telia Company AB

08 May 2023 - 16:32

Telia Company AB har tecknat för 221 564 aktier i Paydrive genom kvittning av tilläggsköpeskilling för Telia Sense business-to-business affären som aviserades 3 maj 2023. Styrelsen för Paydrive AB (publ) (”Paydrive” eller ”Bolaget”) har beslutat om tilldelning av aktier till Telia Company AB genom bemyndigande.

Total överenskommen tilläggsköpeskilling 1 384 776 kronor kvittas därmed mot aktier i bolaget. Telia har tecknat för aktier och styrelsen beslutat om tilldelning av 221 564 aktier i ett kvittningsförfarande av tilläggsköpeskillingen, vilket medför en utspädning om cirka 2,9%. 

Genom kvittingsemissionen ökas Paydrive ABs aktiekapital med 18 957 kronor, från 645 560 kronor till 664 517 kronor och antal aktier ökas från 7 545 315 till 7 766 879 aktier.

De nya aktierna som tecknats och tilldelats beräknas bli föremål för handel på NGM omkring 25 maj 2023.

För mer information, kontakta:
Carl Johan Thorsell, VD Paydrive
Mail: [email protected]
Tel: +46 702 409 146

Om Paydrive AB (publ)
Insurtechbolaget Paydrive grundades 2013 av Andreas Broström och erbjuder sedan 2016 bilförsäkringar i Sverige till konsumenter och företag. Med Paydrive betalar kunderna bara för de antal mil de faktiskt kör och premieras för säker körning genom en rabatterad försäkringspremie. Bolagets unika algoritm QOTA (Quarterly optimized Telematics Algorithm) bygger på över 421 miljoner kilometer med kördata som kontinuerligt förädlas för att behandla fler riskreducerande telematikparametrar. Därigenom kan man erbjuda personliga bilförsäkringar som uppmuntrar till säker, hållbar och kostnadseffektiv körning. Paydrive vann Svenska Försäkringsföreningens årliga pris 2019 och är sedan 2021 noterat på Nordic SME, Nordic Growth Market (Börse Stuttgart Group).

Provided by: MFN
Paydrive AB
Paydrive is an insurance company that offers personalized car insurance based on the collection of data, based on the number of miles driven....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More