Follow

PAXMAN publicerar nyhetsbrev om godkännandet av en kommande studie med bolagets skalpkylningssystem i Sydkorea

20 October 2020 - 14:45

Paxman publicerar idag oktober månads utgåva av bolagets nyhetsbrev som riktar sig till aktieägare, investerare och andra intressenter.

Denna utgåva lyfter fram att den sydkoreanska hälsovårdsmyndigheten MFDS har godkänt en kommande studie med Paxmans skalpkylningssystem PSCS i Sydkorea för att utvärdera dess effektivitet inom reducering av permanent cellgiftsinducerat håravfall hos kvinnor med bröstcancer. Studien kommer att börja rekrytera patienter i november 2020.

I nyhetsbrevet går det även att läsa om att flertalet nya order och installationer genomförts i USA och Nederländerna, det växande stödet för Paxmans skalpkylning från stiftelser i USA samt bolagets fullspäckade virtuella eventschema under det fjärde kvartalet i år.

För att läsa nyhetsbrevet samt prenumerera på kommande utgåvor, gå in på:

https://bit.ly/paxokt20se

PAXMANs nyhetsbrev för investerare publiceras månatligen som en del av bolagets satsning på förstärkt marknadskommunikation tillsammans med IR-kommunikationsbyrån Honeybadger. Samtliga utgåvor av nyhetsbrevet finns tillgängliga via bolagets webbplats, www.paxman.se. Bolaget tar tacksamt emot önskemål om ämnen/artiklar till nyhetsbrevet samt andra synpunkter.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM (Sweden)
Paxman AB
Paxman AB is a Sweden based company engages in the development of PAXMAN Scalp Cooling System that is used to minimize hair loss in connection with chemotherapy treatment. The company offers a stand-alone, mobile electric cooling unit, which is a liquid-based cooling system that cools down the patient's scalp through the silicone hat. Geographically the company markets its product to Great Britain...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date