Follow

OssDsign AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

19 April 2021 - 08:00

Stark momentum, ny strategi och säkerställt kapital

Januari - Mars i siffror 

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 987 TSEK (7 726).
 • Resultatet efter skatt uppgick till -23 329 TSEK (-18 312).
 • Resultatet per aktie var -1,1 SEK (-1,0).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -23 334 TSEK (-22 366).
   

Väsentliga händelser under första kvartalet 

 • Nya kliniska data från 1 055 kranioplastiker med OssDsign Cranial PSI visar fortsatt låga komplikationsnivåer väl under genomsnittet för marknaden.
 • OssDsign genomför flytt och expansion till nytt huvudkontor och produktionsanläggning i Uppsala.
 • Styrelsen för OssDsign beslutar om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 240 MSEK i kombination med en övertilldelningsoption om upp till cirka 30 MSEK.
 • Anders Svensson ansluter till OssDsign som Chief Financial Officer.
   

 Väsentliga händelser efter första kvartalets slut

 • Extra bolagsstämma godkänner företrädesemission om 240 MSEK samt en övertilldelningsoption om 30 MSEK.

Delårsrapporten för första kvartalet 2021 kommer även presenteras via en livesänd webcast kl 10:00 idag den 19/4 på följande länk: https://www.finwire.tv/webcast/ossdsign/q1-2021/ och kan även nås via OssDsigns hemsida.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email: [email protected]

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: [email protected].

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.


Denna information är sådan information som OssDsign AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2021 kl. 08:00 CET.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
OssDsign AB
OssDsign AB is a designer and manufacturer of implants and material technology for bone regeneration. The products include OssDsign Cranial and CranioPlug....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More