Follow

OptiMobile AB (publ) upptar lån om 730 kSEK

23 June 2022 - 17:11

OptiMobile AB (publ.) har beslutat att uppta lån om totalt 730 kSEK. Motivet är att tillföra rörelsekapital för att utvärdera alternativa finansieringsmöjligheter.

OptiMobile fortsätter enligt den nya strategin mot nya marknader på vilka bolagets VoIP-kompetens och befintliga plattform kan erbjuda för dessa marknader nya attraktiva tjänster. Dessa tjänster, till skillnad från tidigare tjänster, lanseras under egna varumärken och har ett globalt fokus, detta för att ha större kontroll på funktionalitet, distribution och marknadsföring.

Föreliggande lån, som ges av några av de större aktieägarna och bolagets VD, ger bolaget förbättrade möjligheter att påbörja lanseringen av dessa nya tjänster parallellt med arbetet att utvärdera olika långsiktiga finansierings­möjligheter för projektet.

Sammanfattning av villkoren för lånefaciliteten:

  • Låneavtal om totalt 730 kSEK
  • Lånen löper med en årlig ränta om 8 procent. 
  • Lånen löper till och med den 30 september 2022.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska, om möjlighet finns, hela eller delar av lånebeloppet erbjudas att kvittas till samma teckningskurs som i den då föreliggande emissionen.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånen är marknadsmässiga.

För mer information om OptiMobile, vänligen kontakta:
Gösta Bergman, styrelseordförande
Telefon: +46 70-850 03 25

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som OptiMobile AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2022.

OptiMobile är en mjukvaruutvecklare och lösningsleverantör med fokus på VoIP-baserad kommunikation byggd på en egen plattform. Företaget tillhandahåller individuella lösningar för mobiloperatörer baserade på en SaaS affärsmodell för att hjälpa till vid övergången till 4G/5G-nätverk och interoperabilitet med WiFi-nätverk. OptiMobile erbjuder företagsmarknaden molnbaserade lösningar för att förbättra intern och extern kommunikation. OptiMobile erbjuder även en kommunikationslösning för e-handelsmarknaden som ger en närmare interaktion mellan handlare och kunder. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige och företaget är listat på Spotlight Stock Market (OPT).

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
OptiMobile AB
OptiMobile operates in the field of telecommunication and currently offers various software-based solutions. The services combine traditional telephony with modern technology utilising the Internet and Wi-Fi-networks for various telephony services....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More