Follow

OptiCept ingår avtal med globalt skogs-och pappersbolag för behandling av sticklingar

30 December 2022 - 13:00

OptiCept Technologies ingår avtal med Klabin S.A i Brasilien gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer användas under en 5-månadersperiod för vilket kunden betalar 85 000 Euro.

Installationen i Brasilien planeras till mars 2023. Installationen av OptiBoost-systemet syftar till att optimera behandlingsrecept för att öka sticklingarnas kvalité och överlevnadsgrad. Klabin S.A har för närvarande 23 skogsbruk, 22 i Brasilien och 1 i Argentina. Idag planterar bolaget cirka 120 miljoner sticklingar årligen, varav 70 miljoner är Eukalyptussticklingar. Kunden har uttryckt särskilt intresse att behandla sticklingar från en särskild klon av Eukalyptus som generellt ger 10% mer pappersmassa men som också är extra svår att rota. Kundens ambition är att helt frångå fortplantning via frösådd och på sikt övergå helt till sticklingar samt att testa OptiBoost-teknologin på sticklingar från andra trädslag. Vid verifierat resultat ingås ett löpande avtal.

“På kort tid har vi fått ett mycket positivt gensvar gällande OptiBoost for cuttings i Sydamerika, som är en nyckelmarknad. Nu knyter vi till oss Klabin S.A. Det är den största producent vi hittills skrivit avtal med, vilket stärker intäktspotentialen för OptiBoost for cuttings under 2023. Vi ser framemot att påbörja samarbetet och har goda förhoppningar om ett långsiktigt engagemang”, säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.

Klabin S.A är Brasiliens största producent och exportör av förpackningspapper och hållbara lösningar inom pappersförpackningar. Man är idag Brasiliens största återvinnare av papp. Bolaget grundades för mer än 120 år sedan och är ett börsnoterat bolag som valts ut att ingå Dow Jones Sustainability Index.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
OptiCept Technologies AB
OptiCept is engaged in providing technology and machinery for the food and plant industry that impacts in terms of sustainability, quality, and efficiency. It provides methods and machines for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More