Follow

Genombrott för OptiCept inom sticklingar – tecknar kommersiellt avtal med ett av världens största massa- och pappersföretag CMPC

28 September 2022 - 16:15

OptiCept Technologies har idag ingått kommersiellt avtal med CMPC i Chile gällande OptiBoost för behandling av Eukalyptussticklingar. Teknologin kommer initialt utvärderas under 6 månader för vilket kunden betalar totalt 120 000 Euro.

Avtalet inleds med en utvärderingsperiod om 6 månader, med planerad start i november 2022. Är resultaten tillfredställande övergår avtalet i ett kommersiellt kontrakt. Avtalet inkluderar en årlig minimi-avgift på 84 000 Euro. CMPCs ambition är att utveckla sin sticklingsproduktion med hjälp av OptiBoost-teknologin. Vid övergång till kommersiell fas uppskattas potentialen till 300 000 – 700 000 Euro/årligen beroende på nyttjandegraden hos kund.

CMPC är ett av världens största massa- och pappersföretag. Bolaget har 17 000 anställda och är ett börsnoterat bolag som 2021 omsatte ca 6,5 miljarder Euro. Verksamheten inkluderar Skogsbruk, massa, papper och pappersprodukter.

Installationen i Chile avser den nya OptiBoost-maskinen SAGA, som är optimerad för behandling av sticklingar. OptiBoost for cuttings har indikativt visat flertalet positiva effekter, bland annat förbättrad överlevnad vid utplantering. Överlevnadsgraden är den parameter som primärt ska analyseras under utvärderingsperioden.

“Ett avtal med ett världsledande bolag som CMPC är ett stort steg mot ett kommersiellt genombrott inom skogssticklingar. Vi har goda förhoppningar om framgångsrika resultat och att på sikt förändra hur utplantering av sticklingar sker i hela skogsindustrin”, säger Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies.

OptiBoost revolutionerande teknologi för behandling av sticklingar har flertalet positiva effekter, bland annat stärks sticklingarnas tillväxt, robusthet och rotsystem, vilket ger bättre överlevnad vid utplantering och snabbare tillväxt. Fler överlevande plantor resulterar i ökad produktivitet och optimering i odlingsprocessen, där skogsefterfrågan bättre kan matchas mot utbudet. Teknologin fungerar inte enbart för Eukalyptussticklingar utan är applicerbar på sticklingar generellt. 

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
OptiCept Technologies AB
OptiCept is engaged in providing technology and machinery for the food and plant industry that impacts in terms of sustainability, quality, and efficiency. It provides methods and machines for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More