Follow

Efter goda resultat i Storbritannien tar Flamingo nästa steg med OptiBoost

27 September 2022 - 10:00

Flamingo International Group planerar för försäljning av OptiBoostade snittblommor via ett antal utvalda återförsäljare i Storbritannien. Efter att ha utvärderat OptiBoost-teknologin under 5 månader går man nu in i en ny fas där teknologin ska testas kommersiellt.

I mars 2022, tecknade OptiCept ett utvärderingsavtal med Flamingo International Group för behandling av snittblommor med OptiBoost. Efter goda resultat väljer man nu att gå vidare med den kommersiella testfasen. Nästa steg är ett kommersiellt test på den brittiska marknaden genom försäljning av behandlade rosor i utvalda butiker. Därefter kommer diskussioner inledas kring implementering av OptiBoost i än mer omfattande skala.

Vi utvecklar OptiBoost helt enligt plan och tar nu första steget i den kommersiella introduktionen. Vi har ett mycket bra samarbete med Flamingo och goda förhoppningar om fortsatt framgång”, säger Thomas Lundqvist, VD Opticept Technologies

Flamingo International Group är en av världens största aktörer inom blomsterindustrin och är bland annat återförsäljare till några av Storbritanniens största dagligvarukedjor och florister samt flertalet internationella kunder.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
OptiCept Technologies AB
OptiCept is engaged in providing technology and machinery for the food and plant industry that impacts in terms of sustainability, quality, and efficiency. It provides methods and machines for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More