Follow

Aktieägarbrev - Marknadsöversikt för olivolja

22 December 2022 - 08:45

OptiCept Technologies publicerar härmed aktieägarbrev med fokus på olivolja.

Som tidigare kommunicerats sammanställs dessa aktieägarbrev för att ge aktieägare och andra intressenter en inblick i hur marknaden ser ut och förutsättningarna för OptiCept.

”Olivoljemarknaden har en fortsatt stor potential för oliveCEPT och vi förväntar oss stark tillväxt. Vår teknologi tas emot väldigt positivt av marknaden, oliveCEPT gör stor skillnad för olivoljeproducenter. – Thomas Lundqvist, VD, OptiCept Technologies.

Detta är det tredje av totalt tre aktieägarbrev med temat fokusområden som publiceras. Sedan tidigare har ett med fokus på sticklingar och ett med fokus på snittblommor publicerats.

Aktieägarbrevet återfinns i sin helhet som bifogad fil.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
OptiCept Technologies AB
OptiCept is engaged in providing technology and machinery for the food and plant industry that impacts in terms of sustainability, quality, and efficiency. It provides methods and machines for treating postharvest products like cut flowers and cuttings as well as food products like fruits and vegetables....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More