Follow

ObsteCare AB (publ) - namnbyte, registrerad emission samt flaggning

25 January 2023 - 11:16

Stockholm 2023-01-25

ObsteCare AB (publ) (”Bolaget”) genomför namnbyte till MyFirstApp Sweden AB (publ), vilket röstades igenom på extra bolagsstämman som avhölls den 27 december 2022. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market och aktien kommer att handlas under aktienamn MyFirstApp med kortnamn MFA från och med datumet 30 januari 2023.

Av den nu registrerade kvittningsemissionen i samband med förvärvet av MyFirstApp Group S AB uppgår aktiekapitalet till totalt 12 498 892,75 kr och antalet aktier uppgår till 249 977 855 st. MyFirstApp Group AB ägarandel i MyFirstApp Sweden AB uppgår till ca 77,5 procent av röster och kapital.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jesper Nord, VD ObsteCare AB
Mobile: +4673 329 13 29
Email: [email protected]

ObsteCare AB
ObsteCare AB är ett IT-bolag inom Ed-Tech och erbjuder applikationer skapade för att passa småbarns- och förskolebarns utvecklingsnivåer.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
ObsteCare AB (under name change to MyFirstApp Sweden AB)
Obstecare is active in medical technology and develops solutions for delivery care. The solutions include methods for monitoring delivery, measurement and analysis, as well as associated training packages. Monitoring of lactate in amniotic fluid is used to measure dysfunction of delivery in patients, enabling individualised application of pharmaceuticals....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More