Follow

Oboya Horticulture fullföljer förvärv av produktionsfastighet i Polen

27 November 2017 - 11:53

Oboya Horticulture (”Bolaget”) meddelade den 16 augusti 2017 att Bolaget genom sitt dotterbolag VEFI Europa Sp.zo.o har ingått avtal om förvärv av en produktionsfastighet i Skierniewice, Polen. Bolaget har fullföljt sitt åtagande och har förvärvat produktionsfastigheten i Polen. Full köpeskilling har erlagts som uppgick till 3,25 MPLN, motsvarande ca 7,45 MSEK, och har tillträtt fastigheten den 24 november 2017.

Bolaget kommer att genomföra väsentliga investeringar i fastigheten som innebär ombyggnation, anskaffning av nya maskiner och teknisk utrustning samt även ansöka om olika produktionscertifieringar för att bedriva produktion av produkter till livsmedelsindustrin. Antalet anställda kommer att vara oförändrat efter förvärvet och målet är att bygga upp en effektiv produktionsanläggning.

Förvärvet av produktionsfastigheten är strategiskt viktigt för Bolaget som har för avsikt att växa betydligt de kommande åren. Genom den ökade produktionsytan kan man möta den växande efterfrågan på termoformade produkter till hydroponic odlingssystem samt till livsmedelsindustrin.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Palm Andersson, VD Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Tel: + 46 (0)70 899 80 70
E-post: mpa@oboya.se
Hemsida: www.oboya.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 november 2017.

Om Oboya Horticulture Industries AB

Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö. Produktion sker i fabriker i Kina, Polen, Danmark och Kenya. Mer information om bolaget finns på www.oboya.se.

Provided by: Cision
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Oboya Horticulture Industries AB
Oboya Horticulture Industries AB is a Sweden based supplier of products for the cultivation industry, home cultivation and indoor environment with its own production facilities in Asia, Europe, Africa, and North and South America....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date