Follow

Ägarförändringar i Nodebis Applications AB (publ)

31 March 2023 - 13:00

Nodebis Applications AB (publ) huvudägare Alfanode AB har avyttrat 9 126 000 aktier och äger efter försäljningen ca 51,3% i Nodebis Applications AB.
 
De nya aktieägarna är Sandwall & Company AB (Johan Sandwall), Syn AB (Patric Björk) och CPB2 Holding AB (Philip Bondei). Sandwall & Company AB har förvärvat 5 300 000 aktier, ca 13,9%, och CPB2 Holding AB och Syn AB har förvärvat 1 913 000 aktier, ca 5,0%, vardera.
 
De nya ägarna har, för de förvärvade aktierna, övertagit det lock-up avtal som Alfanode tidigare ingått för dessa aktierna.
 
Nodebis Applications

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Nodebis Applications AB
Nodebis Applications owns and invests in unlisted companies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More