Follow

Sterner Stenhus passerade budpliktsgränsen i Nischer Properties AB (publ) och har avyttrat aktier så att någon budplikt inte längre föreligger

02 May 2023 - 11:10

Sterner Stenhus Holding AB (”Sterner Stenhus”), har offentliggjort i pressmeddelande den 2 maj 2023 att Sterner Stenhus, genom helägt dotterbolag, den 28 april 2023 förvärvat 2 200 000 aktier i Nischer Properties AB (publ) ("Nischer"). Genom förvärvet uppnådde Sterner Stenhus ett ägande om 11 930 490 aktier i Nischer, motsvarande en ägarandel om cirka 33,8 procent av aktierna och rösterna i Nischer. Genom förvärvet passerades således gränsen för budplikt. Sterner Stenhus avyttrande emellertid aktierna den 29 april 2023 så att innehavet återgick till 9 730 490 aktier, representerande 27,5 procent av aktierna och rösterna i Nischer. Således föreligger inte längre någon budplikt för Sterner Stenhus.

För mer information, vänligen kontakta Bolagets verkställande direktör Samuel Beckstrand, [email protected]

Om Nischer

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More