Follow

Nischer har ingått villkorade avtal om försäljning av två kommunala markanvisningar

28 April 2023 - 10:00

Nischer Properties AB har ingått avtal om försäljning av två kommunala markanvisningar till ett sammanlagt överenskommet fastighetsvärde om 7,9 MSEK. Försäljningarna är villkorade av att respektive kommun godkänner överlåtelsen. Markanvisningarna planeras att frånträdas under Q2 och Q3.

För ytterligare information vänligen kontanta VD, Samuel Beckstrand, [email protected]:

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2023 kl. 10.00 (CET). Denna information är sådan som Nischer Properties AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning.

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More