Follow

Förtydligande avseende avvikelser mellan kommuniké och årsredovisning 2020

05 May 2021 - 09:26

Nischer Properties ABs resultat förbättrades med 3,4 miljoner kronor från -10,6 till – 7,2 miljoner från bokslutskommunikén till årsredovisningen. Detta beror på en omräkning av försäljningen av de 128 studentlägenheterna i Karlstad i januari 2020.

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
[email protected]

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties is a Swedish company that both invests in and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments. The company is currently based in Stockholm....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More