Follow

Förslag till val av styrelse i Nischer Properties AB (publ)

23 May 2023 - 17:05

Större aktieägare, Sterner Stenhus Holding AB (”Sterner Stenhus”), representerande cirka 27,57 procent av aktierna och rösterna i Nischer Properties AB (publ) (”Nischer”), lägger fram följande förslag till beslut vid årsstämman den 26 maj 2023, avseende val av styrelseledamöter.

Sterner Stenhus föreslår omval av Samuel Beckstrand, Erik Borgblad, Tomas Georgiadis och Erik Berfenhag, samt nyval av Leonard Qvarsebo, till ordinarie styrelseledamöter för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. David Aspehult har avböjt omval. Sterner Stenhus föreslår omval av Erik Borgblad till styrelsens ordförande.

Leonard Qvarsebo

Utbildning: Masterexamen i Arkitektur, KTH Stockholm 2007. Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette 2003–2004. Fria Byggakademien 2012–2013.

Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arkitekt sedan 2007. Styrelseledamot i JSR Projektutveckling AB, LQAB Aktiebolag och Leonard Qvarsebo AB. Styrelsesuppleant i Newfoundland Holding AB.

Leonard Qvarsebo är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och i förhållande till bolagets större aktieägare.

Information om övriga personer som föreslås finns på Nischers hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta VD, Samuel Beckstrand, [email protected].

Om Nischer Properties

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på Nordic SME.

Provided by: Cision
NGM Nordic SME (Sweden)
Nischer Properties AB
Nischer Properties invests and manages residential properties for private individuals and companies. Focus is on properties in Stockholm and other urban areas where there is a shortage of housing. In case of interest the company is also open for investment within other segments....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More