Follow

Ngenic AB (publ) tecknar flexibilitetskontrakt med E.ON i Vaxholm

13 May 2022 - 09:15

Ngenic och E.ON har tecknat ett kontrakt om flexibilitet i Vaxholm. Kontraktet sträcker sig över 2 år och ger minst 1,7 MSEK under kontraktstiden. Till det kommer intäkter för faktiska avrop av flexibilitet vid kapacitetsbehov.

- Kontraktet är ett kvitto på att det vi tillsammans med E.ON genomfört i vinter inom CoordiNets demonstration i Skåne nu blir etablerat. Ngenic tar därmed steget från projekt till kommersiell aktör som s.k. aggregator. Intäktsnivåerna är i linje med våra förväntningar och visar på mycket god lönsamhet för förbrukningsflexibilitet, säger Björn Berg, vd Ngenic.

Elnäten i storstadsregionerna är mycket ansträngda och även om stora investeringar i nätkapacitet planeras kommer förbrukningsflexibilitet att vara en vital del av energiomställningen till ett 100% förnybart energisystem.

Tack vare digitaliseringen och de nya elmätarna kan nu energikunder bidra till att snabbt få fram kapacitet i befintliga elnät och därmed släppa fram laddning av elbilar och nyetablering av bostäder och annan verksamhet i Vaxholm.

- Dessutom blir befintlig infrastruktur bättre utnyttjad och därmed bidrar till ett mer resurseffektivt samhälle. Det tjänar alla på, elkunderna, energibolagen, samhället och inte minst miljön, avslutar Björn Berg.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Ngenic AB
Ngenic is an independent energy technology company. It works with digitization and streamlining of energy systems, with energy companies, property owners, tenant-owner associations and homeowners as customers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More