Follow

Största ägaren ökar kraftigt sitt innehav i Neola Medical

05 August 2022 - 13:49

Neola Medical AB (publ) meddelar idag att bolagets största ägare ANMIRO AB ytterligare stärkt sin ägarposition genom förvärv av

1 003 221 aktier från Abraxas Holding AB. ANMIRO kontrollerar därmed 18,44% procent av aktierna i Neola Medical.

–Det är glädjande att ANMIRO ytterligare stärker sin ägarroll i bolaget. De har en lång erfarenhet av att bygga bolag med ett starkt fokus på kommersialisering, och har ett värdefullt nätverk med stark kompetens som vi ser är till stor nytta för Neola Medical, säger Märta Lewander Xu, styrelseordförande i Neola Medical.

Kort om ANMIRO AB

ANMIRO AB ägs av affärsmännen Anders Pettersson, Mikael Hägg och Roland Schylit. De har en lång erfarenhet av investeringar i tillväxtbolag, bolagsbyggande och ett brett internationellt nätverk.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Sjöström, vd Neola Medical, tel: 0760-10 71 16, e-post: [email protected]

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Neola Medical AB
Neola Medical is revolutionizing neonatal intensive care with NEOLA, a medical device that can offer continuous lung monitoring and real-time alerts of life-threatening complications using a technology that measures lung volume changes and oxygen gas concentration....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More