Follow

NanoCaps innehav M.O.B.A. Network`s aktie godkänns och tas upp för handel på OTCQX idag 25 januari

25 January 2023 - 15:30

Stockholm, 2023-01-25

NanoCap Group AB (“NanoCap”) innehav M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har godkänts att uppta aktiehandel på handelsplattformen OTCQX i USA, handeln i aktien på OTCQX startar idag 25 januari 2023. Handeln tas upp kl. 15:30.

OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att uppta handel på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. M.O.B.A.s aktier kommer på OTCQX handlas under tickern “MOBNF”. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och realtidsinformation på nivå 2 för aktiehandel i M.O.B.A.-aktien på www.otcmarkets.com, www.otcmarkets.com/stock/MOBNF/overview

“Vi ser väldigt positivt på att M.O.B.A. väljer att ta steget till USA och möjliggöra handel i bolagets aktie för nordamerikanska investerare. Nordamerika utgör en vital del i M.O.B.A.`s verksamhet och marknad och vi ser med spänning fram emot att fortsätta följa deras utveckling och tillväxt. Vi vill passa på att berömma teamet och bolagets ledning till denna viktiga milstolpe”. - Christian Kronegård, VD, NanoCap Group

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com


 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
NanoCap Group AB
NanoCap Group is an independent investment firm. The Company is looking for long-term growth and is primarily investing within the high-tech sector. Nano Cap Group is looking for investments in the regions of Scandinavia, the UK and the US....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More