Follow

Rättelse: Flaggning i My Beat AB med anledning av registrerad emission

25 January 2023 - 16:42

Tidigare PM, sänt 08.33 CET / 2023-01-10  innehöll en skrivfel där totalt antal aktier i bolaget blev 20.000 för många. Det korrekta antalet efter emission är 13 495 747 st och är korrigerat i detta rättelse.

My Beat AB meddelar härmed att två nya aktieägare har passerat gränsvärden för flaggning till följd av att den riktade emissionen av aktier, i samband med det tidigare offentliggjorda köpet av Karma Mobil AB, till InfoPoint AB och SmartHome4U AB. 

· InfoPoint AB, som ägs av Kristoffer Engardt har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB och kommer efter emissionen inneha 8,16 % av samtliga aktier och röster i bolaget.  

· SmartHome4U Sweden AB, där Ulf Ivarsson är en central person, har tidigare innehaft 0 % ägande i My Beat AB, kommer efter emissionen inneha 7,84% av samtliga aktier och röster i bolaget. 

· My Beat AB hade 11 335 747 aktier utgivna och efter den ovan anvisade riktade emission till säljarna i Karma Mobil AB, har bolaget totalt 13 495 747 utgivna aktier. Utspädningseffekten i procent för existerande ägare i My Beat AB bli ca 16 % och existerande ägare i My Beat AB kommer med detta inneha ca 84 % av aktierna efter genomförd transaktion. Säljarna har ingått lock-up-åtaganden avseende 100 % av aktierna som erhålls som del av köpeskillingen för en period till och med den 30 juni 2023. 

Flaggningsmeddelandet publiceras då InfoPoint AB:s och SmartHome4U AB:s respektive innehav i bolaget överstigit 5 procent, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

Tel 0734259827

[email protected]

www.mybeat.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
My Beat AB
My Beat is a mobile operator in Sweden....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More