IPO-intervju med VD för Monivent

14 February 2020 - 16:41

Monivent utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter ämnade att förbättra vården av nyfödda i behov av andningshjälp. Bolaget befinner sig, som IPOhub tidigare har rapporerat om, i en fas med både notering på Spotlight Stock Market och marknadslansering av bolagets första produkt för klinisk användning planerade under första halvan av 2020.

Här blir medicinteknikbolaget Monivents VD Karin Dahllöf intervjuad i samband med bolagets IPO.

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date