Follow

Tidigarelägger kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2019

14 November 2019 - 17:26

Micropos Medical AB (Publ) tidigarelägger kvartalsredogörelsen för tredje kvartalet 2019. Kvartalsredogörelsen kommer att publiceras innan handel i bolagets aktie startar på Spotlight Stock Market fredag den 15 november 2019.

VD Tomas Gustafsson kommenterar:

  • Med anledning av att vi under fredagen kommer att publicera memorandumet som upprättats inför vår företrädesemission har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsredogörelsen då memorandumet innehåller information hämtad från den. Emissionen som till 100% är garanterad av Styrelsen, personalen och de största ägarna i Bolaget inleds på måndag den 18 november 2019.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer framtidens produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets första produkt RayPilot® är inledningsvis avsedd för att säkerställa en förbättrad strålbehandling av prostatacancer. Med en högre precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Certifieringsarbetet pågår för förbrukningsvaran RayPilot® HypoCath® som innebär att kunderna slipper kirurgiskt ingrepp för användning av RayPilot®. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Micropos Medical AB
Micropos Medical operates in medical technology, and their products are used in radiotherapy. The vision is to develop a technology that improves the precision in radiotherapy, and the product development is based on electromagnetic positioning systems. The product creates real-time information and is mainly used in the treatment of prostate cancer, but also in the treatment of other tumours. The...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date