Follow

Micropos Medical AB uppdaterar finansiell kalender för 2021 och 2022

17 June 2021 - 14:00

Micropos Medical AB (publ), uppdaterar den finansiella kalendern för 2021 och meddelar datum för första kvartalets delårsrapport 2022:

  • Nytt datum 31 augusti 2021 – Delårsrapport kv2 och första sex månaderna 2021 
  • Nytt datum 30 november 2021 – Delårsrapport kv 3 och nio månader 2021
  • 28 februari 2022 – Bokslutskommuniké och kv4 2021
  • 30 maj 2022 – Delårsrapport kv 1 2022

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, [email protected]

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Micropos Medical AB
Micropos Medical operates in medical technology, and their products are used in radiotherapy. The vision is to develop a technology that improves the precision in radiotherapy, and the product development is based on electromagnetic positioning systems. The product creates real-time information and is mainly used in the treatment of prostate cancer, but also in the treatment of other tumours....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More