Follow

Micropos Medical AB. Fastställande av Optionspriser för 2021

08 June 2021 - 13:00

I enlighet med kommunikation i bokslutskommuniké publicerad 28 maj 2021 presenterar Bolaget priser på de av stämman beslutade optioner.

Priset för optionerna är uträknade enligt Black & Scholes formel.
Optionspremien är 66 öre per option. Optionen berättigar bolagets ledning och nyckelpersoner samt styrelsemedlem att under perioden från och med 2021-07-01 fram till och med 2025-07-01 teckna en aktie i bolaget till en kurs av 4 kronor.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, [email protected]

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Micropos Medical AB
Micropos Medical operates in medical technology, and their products are used in radiotherapy. The vision is to develop a technology that improves the precision in radiotherapy, and the product development is based on electromagnetic positioning systems. The product creates real-time information and is mainly used in the treatment of prostate cancer, but also in the treatment of other tumours....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More