Follow

Flaggningsmeddelande

20 April 2021 - 15:00

Micropos Medical har infromerats om att Futur Pension Holding AB per den 19 april 2021 har ett indirekt innehav av 10 885 683 antal aktier och rösträtter i Micropos Medical AB SE0002834507 genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag. Innehavet motsvarar 9,59% av det totala antalet andelar och rösträtter i Micropos Medical AB

 

Futur Pension Holding AB flaggar upp innehavet då Futur Pension Försäkringsaktiebolag har förvärvat aktier i bolaget.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, [email protected]

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning. Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Micropos Medical AB
Micropos Medical operates in medical technology, and their products are used in radiotherapy. The vision is to develop a technology that improves the precision in radiotherapy, and the product development is based on electromagnetic positioning systems. The product creates real-time information and is mainly used in the treatment of prostate cancer, but also in the treatment of other tumours. The...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More