Follow

Mentice får order på totalt 7.0 Mkr från Edwards Lifesciences

16 July 2020 - 10:00

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära behandlingsmetoder, får order från Edwards Lifesciences för segmentet Medicinteknisk industri och avser lösningar inom Mitral/Tricuspid området. Ordern avser system samt utveckling för leverans under fjärde kvartalet 2020. Det totala ordervärdet uppgår till 7.0 Mkr och kommer att bokföras i orderboken för det tredje kvartalet 2020.

Mentice får order från Edwards Lifesciences (EW) (Irvine, CA) avseende utveckling och system som tillhandahåller lösningar för att stödja EW i deras lansering och leverans av medicintekniska lösningar inom Mitral/Tricuspid området.    

Det totala ordervärdet kommer att bokföras i orderboken för segmentet Medicinteknisk industri under tredje kvartalet. Det totala värdet för denna order uppgår till 7.0 Mkr och kommer att levereras under fjärde kvartalet 2020.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: 
goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl 10.00.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Provided by: Cision
Nasdaq First North Sweden (Sweden)
Mentice AB
Mentice AB is engaged in the software and hardware simulation solutions for endovascular therapies. Its solutions help healthcare professionals acquire, retain, and enhance their procedural skills driving improved productivity and outcomes. Mentice solutions are scientifically validated and have been specifically developed for healthcare providers and the medical device industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date