Follow

Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO5 i MedicPen Aktiebolag

11 February 2021 - 09:05

Som tidigare kommunicerats har MedicPen Aktiebolag (publ) ("MedicPen" eller "Bolaget") genomfört emissioner av aktier och teckningsoptioner av serie TO5 ("Teckningsoptioner"). Första dag för handel med Teckningsoptionerna kommer att äga rum på Spotlight Stock Market den 22 februari 2021.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO5

Varje teckningsoption av serie TO 5 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med den 19 maj 2022 till och med den 2 juni 2022 mot kontant betalning uppgående till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 5 maj 2022 till och med den 18 maj 2022, dock högst 0,60 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 5 tillförs Bolaget ytterligare maximalt cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 11 februari 2021, kl 09:05 CET.

För mer information kontakta: MedicPen Aktiebolag (publ), VD Jan Andersson, Zinkgatan 2, 234 35 Lomma, Sverige, mobil 0733-600196.

Om MedicPen

MedicPen utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lomma.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medimi AB
Medimi is focused on developing, manufacturing and selling products that facilitate patient medication. The products are sold under separate trademarks and include systems for medication assistance that alerts relatives or caregivers in cases when medication dose has been missed, as well as a stationary pill dispenser....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More