Follow

VD-brev från Medfield Diagnostics AB

11 June 2021 - 09:00

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna.

VD kompletterar bolagstämman och ger en uppdatering till aktieägarna genom denna film som finns på länken
https://www.medfielddiagnostics.com/wp-content/uploads/2021/06/VD-brev-2021-06-10.mp4

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, [email protected]

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics develops diagnostic tools that are used by professionals in the healthcare industry. The instruments are mainly used in the distinguishing of various cases of stroke. In addition, the company's proprietary technology for diagnostics of traumatic head injuries is used. The technology is based on microwave systems that through antennas analyses and registers the composition of t...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More