Follow

MDR revision ”Stage 2” genomförd

25 May 2022 - 08:00

Bästa aktieägare

Notified Body har genomfört en ISO 13485 samt MDR revision på Medfields kontor i Göteborg 3-5 maj och bolaget erhöll två mindre avvikelser. Slutlig rapport är ännu utestående. Denna revision var dels en årlig revision av kvalitetsledningssystemet enligt ISO13485 dels en del i CE-certifieringsprocessen av MD100 Strokefinder. Det var en omfattande genomgång av bolagets uppgraderade kvalitetsledningssystem.

Granskning av den tekniska dokumentationen fortsätter som planerat och Medfield har lämnat svar på de 14 frågor som kommit in från det granskande teamet hos Notified Body.

Såväl Medfield som Notified Body utför de aktiviteter som planerats och arbetet löper på som förväntat.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, [email protected]

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics develops diagnostic tools for the healthcare industry. The instruments are mainly used in the distinguishing of various cases of stroke. In addition, the company's proprietary technology for diagnostics of traumatic head injuries is used. The technology is based on microwave systems that through antennas analyses and registers the composition of tissue....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More