Follow

Förhandsbesked om CE-certifikat från Notified Body

23 June 2022 - 10:27

Bästa aktieägare

Notified Body har lämnat ett förhandsbesked att deras interna revision är avklarad och godkänd samt att CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder kan komma att utfärdas inom några veckor.

Bolaget kommer att meddela så snart Notified Body återkommer med slutligt beslut i ärendet.

”Det är väldigt glädjande att kunna meddela att certifieringsarbetet fortsatt går bra och att samarbetet med Notified Body fungerar mycket väl”, säger Åse Rinman, Director QA/RA.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-23 10:27 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, [email protected]

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Medfield Diagnostics AB
Medfield Diagnostics develops diagnostic tools for the healthcare industry. The instruments are mainly used in the distinguishing of various cases of stroke. In addition, the company's proprietary technology for diagnostics of traumatic head injuries is used. The technology is based on microwave systems that through antennas analyses and registers the composition of tissue....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More