Follow

Mangold Årsredovisning 2020

24 March 2021 - 08:00

Mangold publicerar idag, den 24 mars 2021, bolagets årsredovisning för 2020 

Årsredovisningen finns tillgänglig på https://www.mangold.se/investor-relations/finansiella-rapporter/ och är även bifogad som PDF-bilaga. 

För frågor kontakta:

Rebecka Röös

Head of Marketing & Communication

Mangold

[email protected]

076-67740 70

Om Mangold

Mangold erbjuder finansiella lösningar till företag och personer med potential, som levereras på ett personligt sätt med hög servicenivå och tillgänglighet. Bolaget bedriver i dagsläget verksamhet inom två segment; i) Investment Banking och ii) Private Banking. Mangold står under Finansinspektionens tillsyn och bedriver värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Mangold är medlem på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki, Spotlight Stock Market och Nordic Growth Market samt derivatmedlem på Nasdaq Stockholm. Bolaget är även clearingmedlem och emissionsinstitut hos Euroclear Sweden. Vidare är Mangold medlem i branschorganisationerna SwedSec Licensiering AB och Svenska Fondhandlareföreningen. Mangold är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas med kortnamnet MANG. G&W Kapitalförvaltning AB är Bolagets Certified Adviser (08-50300050, www.gwkapital.se, e-post: ca@gwkapital.se) och Pareto Securities är likviditetsgarant.

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Mangold AB
Mangold AB is an independent broker who offers financial services to companies, institutions and individuals. The company's operations include securities trading, corporate finance, emission services, asset management and market making. It also provides advice on placement decisions, pension issues, risk assessments, security solutions and other financial considerations....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More