Follow

Maha Energy AB (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) valberedning för Årsstämma 2022

25 November 2021 - 20:00

I enlighet med beslut vid årsstämman i Maha Energy AB den 27 maj 2021, beslutades att en valberedning ska utses. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i slutet av september varje år.

Den 30 september 2021 var de tre största aktieägarna, som önskade utse representanter till valberedningen; KVALITENA AB, BANCO BTG PACTUAL S.A. och JONAS LINDVALL. Var och en av dessa aktieägare har utsett en representant, enligt nedan, som tillsammans med styrelsens ordförande kommer att bilda Bolagets valberedning.

Valberedningens ledamöter är:

Christer Lindholm, vald av Kvalitena AB
Edwyn Neves, vald av Banco BTG Pactual
Henrik Morén, vald av Jonas Lindvall.
Harald Pousette, Ordförande för Bolagets styrelse

Valberedningens syfte är att förbereda och lägga fram nedan förslag för Årsstämman 2022:

  • Antal styrelseledamöter
  • Arvoden för styrelseordföranden, övriga ledamöter och revisorer
  • Eventuell ersättning för utskottsarbete
  • Styrelsens sammansättning
  • Val av styrelseordförande
  • Beslut om processen för valberedningen 2022
  • Ordförande för årsstämman
  • Val av revisorer

Årsstämman 2022 är planerad att hållas i Stockholm den 31 maj 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till [email protected] med ämne ”Förslag till valberedningen” eller via post till adress:

Maha Energy AB
Valberedning
Strandvägen 5A
SE-114 51 Stockholm
Sverige


För att säkerställa att förslag kan överses av Valberedningen bör dessa vara tillhanda Bolaget före Årsstämman och senast den 28 februari 2022.

Övrigt 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2021, kl.20:00 CET.

För mer information, kontakta:        
Jonas Lindvall (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
[email protected]

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
[email protected]

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilaga


Provided by: GlobeNewswire
Maha Energy AB
Maha Energy AB is a Sweden-based company involved in the oil and gas industry. Its focus is to implement Enhanced Oil Recovery (EOR) technologies to existing and maturing oil fields. The company holds assets in two countries including Lak Ranch in the USA and Tartaruga and Tie Field in Brazil. Geographically, it operates in Sweden, Brazil, and the United States of America of which Brazil generates...
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More