Follow

Kompletterande information avseende förvärvet av fastighetsportfölj från Celon Förvaltning AB

03 December 2020 - 17:25

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 27 november 2020 att Bolaget har ingått ett överlåtelseavtal angående förvärv avseende en fastighetsportfölj från Celon Förvaltning AB (”Säljaren”), ett helägt dotterbolag till Celon AB. Som ett komplement till tidigare lämnad information avser Bolaget nu genom detta meddelande lämna ytterligare information om fastighetsportföljen som omfattas av överlåtelseavtalet inför sammankallad extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

Bolaget förvärvar fastighetsportföljen till ett genomsnittligt pris om 45 912 kronor per m². Fastighetsportföljen omfattar en total uthyrningsbar area om 8 843 m² samt har en beräknad total årlig hyresintäkt om som lägst 16 921 770 kronor. Säljaren har i överlåtelseavtalet garanterat att den årliga hyresintäkten kommer att som lägst uppgå till förutnämnda belopp under en period om 5 år från att Bolaget tillträder aktierna de respektive bolagen som äger fastigheterna. Om hyresintäkterna inte uppgår till beräknat belopp skall Säljaren ersätta Bolaget motsvarande mellanskillnaden mellan garanterad hyresintäkt och faktisk hyresintäkt. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet är 406 000 000 kronor. Förvärvet förväntas innebära en initial direktavkastning om 3,11 procent för Bolaget.

Följande fastigheter nedan ingår i fastighetsportföljen.

Fastighetsbeteckning Kommun Område
Flustret 10 Solna Råsunda
Bromsen 3 Stockholm Hammarbyhöjden
Bergborren 2 Stockholm Traneberg
Högklippan 7 Stockholm Traneberg
Nipfjället 8 Stockholm Traneberg
Papperskniven 10 Stockholm Aspudden
Skrubbhyveln 5 Stockholm Gubbängen
Sticksågen 1 Stockholm Gubbängen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter AB

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Mälardalens Omsorgsfastigheter i korthet

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar idag ca 75 700 kvadratmeter, fördelat på 67 fastigheter. Huvudvikten av fastigheterna är så kallade LSS-boenden och detta undersegment av samhällsfastigheter präglas av ett stort underliggande behov i kombination med en brist på platser för patienter som behöver vård.

För mer information gällande Mälardalens Omsorgsfastigheter AB (publ), vänligen besök www.mofastab.se och www.spotlightmarket.com

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Mälardalen Omsorgsfastigheter Holding AB
Mälardalen Omsorgsfastigheter is a property company with a portfolio of 25 properties comprising public care homes (LLS), pre-schools and health centers....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date