Follow

LifeClean International AB är i en tillväxtfas som syftar till expansion de kommande åren.

10 September 2020 - 20:00
Lönsam utmanare till branschen och Covid-19LifeClean International AB är i en tillväxtfas som syftar till expansion de kommande åren. Årsbudgeten för 2020 infriades redan efter fyra månader och för årets första halvår steg omsättningen till 25 MSEK (1), motsvarande en tillväxt om hela 2 400 %, med en vinst på sista raden om 6 MSEK (-6). Den kraftiga tillväxten beror primärt på en ökad orderingång till följd av Corona-pandemin. Rådande situation i världen har väsentligt ökat den globala efterfrågan på effektiva desinfektionsprodukter och LifeClean har up...
Nasdaq First North GM (Sweden)
LifeClean International AB
LifeClean International AB is a Swedish company with an international orientation that conducts research, development, and production in the spore, bacteria, and virus eliminating industry....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date