Follow

LIDDS - Intervju

23 January 2023 - 12:44
LIDDS är ett drug delivery-företag som utvecklar läkemedelsprodukter baserat på den egenutvecklade teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid® formulerar LIDDS läkemedel för lokal administrering i tumör där läkemedlet frisätts på ett kontrollerat sätt i upp till sex månader. Teknologin förbättrar läkemedlens effekt och minskar biverkningar vilket är till stor nytta för såväl patienter som vårdgivare. Teknologin är mångsidig och kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och lösa problem inom många indikationsområden. Teknologi...
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lidds AB
Lidds is a Swedish pharmaceutical company developing innovative pharmaceutical products based on medical need and its proprietary drug delivery technology....
Learn more about company

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More