Follow

Idag inleds teckningsperioden i LIDDS nyemission och VD har deltagit i intervju med Erik Penser Bank

23 January 2023 - 13:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Teckningsperioden i den kapitalanskaffning LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) genomför inleds idag och löper till och med den 6 februari 2023. Med anledning därav vill LIDDS uppmärksamma att Erik Penser Bank offentliggjort en intervju med Bolagets VD, Anders Månsson, som berättar mer om Bolagets verksamhet och framtidsplaner.

Intervjun är uppladdad på Erik Penser Banks Youtube-kanal och kan ses via denna länk: https://youtu.be/tjCjmfH5wg0

Rådgivare

Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare.

Provided by: MFN
Nasdaq First North GM Stockholm (Sweden)
Lidds AB
Lidds is a Swedish pharmaceutical company developing innovative pharmaceutical products based on medical need and its proprietary drug delivery technology....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More