Follow

Lea bank ASA - Meldepliktig handel

27 June 2022 - 14:35

Christian Svendsen primærinnsider og Drift- og kredittdirektør i Lea bank har i perioden 23. juni til 24. juni 2022 kjøpt 10 667 aksjer i Lea bank til en snittkurs på 9,14. Aksjebeholdningen til Christian Svendsen inkludert nærstående er etter kjøpet på 255 750. Vennligst se vedlagte dokument for ytterligere detaljer for transaksjonen.

Denne meldingen er informasjonspliktig i medhold av verdipapirhandelloven § 4-2 og MAR artikkel 19.

Provided by: Cision
Euronext Growth Oslo (Norway)
Lea Bank ASA
Lea Bank is the result of a merger between BRAbank ASA and Easybank ASA. The bank focus on unsecured loans to private individuals in the Nordic region, attractive deposit products, and invoice purchases and loans to small and medium-sized companies....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More