Follow

Rättelse: Uppdatering i tidigare pressmeddelande ” Ändrat datum för Bokslutskommunikén 2020” avseende MAR-klassificering

15 February 2021 - 16:46

Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken ”Ändrat datum för bokslutskommunikén för 2020", publicerat tidigare idag den 15 februari 2021, utan annan intention felaktigt klassades som information som Latvian Forest Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan.

Styrelsen i Latvian Forest Company AB har beslutat om att komma ut med Bokslutskommunikén 2020 den 17 februari istället för den 22 februari som tidigare kommunicerats.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2021 kl. 16.45 CET.

Om bolaget:

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.
Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More