Follow

Nyemissionen övertecknad

30 June 2017 - 13:12

Måndag den 26 juni var sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s företrädesemission och teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 35,0 MSEK.

Måndag den 26 juni var sista teckningsdag i Latvian Forest Company AB:s företrädesemission och teckningsgraden uppgick till 149,7 % vilket motsvarar ca. 35,0 MSEK. Av dessa tecknades ca. 18,9 MSEK med företräde och ca. 16,1 MSEK utan företräde.

Emissionen tillför därigenom Bolaget 23,4 MSEK före kvittning av fordran om ca. 8,8 MSEK och före beräknade emissionskostnader om 0,6 MSEK.

Styrelsen har idag fattat beslut om tilldelning av aktier i linje med de villkor som angavs i emissionsmemorandumet. Avräkningsnotor till de som erhållit tilldelning skickas ut under kommande vecka.

Genom emissionen ökar antalet B-aktier med 3 964 198 styck till sammanlagt 19 820 990 aktier (varav 80 000 A-aktier) och aktiekapitalet ökar med 443 990 Euro till 2 220 004 Euro. Kvotvärdet är 0,1120 Euro per aktie.

Det främsta syftet med emissionen har varit att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter i Lettland i linje med Bolagets affärsidé och strategi.  

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017. 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More