Follow

Nyemissionen övertecknad

10 June 2015 - 11:30

Den nyligen avslutade företrädesemissionen i Latvian Forest Company AB (publ) om ca 22,8 Mkr har övertecknats. Den sammanlagda teckningen uppgick till ca 33,8 Mkr. Av dessa tecknades ca 16,8 Mkr med stöd av teckningsrätter och ca 17,0Mkr utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av aktier till de som tecknat aktier utan företrädesrätt kommer att beslutas av styrelsen enligt villkoren som beskrivits i det emissionsmemorandum som upprättats. De som erhåller tilldelning kommer att tillsändas avräkningsnota inom kort. De som inte erhåller tilldelning kommer inte att meddelas.

Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 355.202,70 euro. Antalet nya B-aktier som emitteras uppgår till 3.171.358 st och det totala antalet aktier i bolaget efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer att uppgå till 15.856.792 st, varav 80 000 är A-aktier. De nya aktierna förväntas börja handlas på Aktietorget under andra halvan av juni 2015. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,6 Mkr.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Zetterström, VD

+46 735 44 97 30

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More