Follow

Latvian Forest Company AB (publ.) har genomfört riktad nyemission.

05 December 2017 - 14:10

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande 4,071,420 kr till Galjaden Fastigheter AB i enlighet med beslut av extra bolagstämma.

Latvian Forest Company AB (publ) har genomfört en riktad nyemission omfattande 4,071,420 kr till Galjaden Fastigheter AB i enlighet med beslut av extra bolagstämma. Bolagstämma hölls den 9 november 2017. Bolagsstämman beslutade om en riktad nyemission av högst 690 071 aktier av serie B. Det totala antalet aktier efter det att emissionen registrerats kommer att uppgå till 20.511.061 st varav 80.000 st är A-aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med högst 77 290,259996 euro och totalt kommer att bli 2.297.241,14 euro. Emissionskursen var 5,90 kr per B-aktie och emissionen är inneliggande som ärende för registrering hos Bolagsverket.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

[email protected]

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se 

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Latvian Forest Company AB
Latvian Forest Company is a Swedish company that manages forest property in central Latvia. The company intends to be a long-term owner and currently manages agricultural land as well as other land. Latvian Forest Company was established in 2009 and is based in Enebyberg....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More