Follow

Klimator har ingått i ett samarbete med Aiden Automotive Technologies

24 September 2021 - 14:10

Klimator har ingått i ett samarbete med Aiden Automotive Technologies, ett snabbväxande bolag i Silicon Valley med inriktning på skalbar delning av bildata. Aiden har utvecklat en plattform som gör det enklare för tredjepartsutvecklare att kommunicera med fordon på ett standardiserat sätt. Förutsättningen är att fordonet använder Android Automotive OS, något som spås bli den dominerande tekniken hos fordon inom de kommande åren.  

Genom detta strategiska samarbete får Klimator tillgång till Aiden’s första uppkopplade Android Automotive flotta i både USA och Sverige. Till vintern räknar Aiden med en täckning på 1000-2000 bilar, bara i Sverige, som gör det möjligt för Klimator att validera och fortsätta utveckla sin plattform Road Condition Data (RCD).  

Samarbetet skapar möjligheten för Klimator att bredda sin produkt RCD, vilket förväntas resultera i stora konkurrensfördelar i framtiden när Android Automotive är mer etablerat på marknaden. Genom Aiden’s plattform kan samarbetet tillföra en ny dimension till Klimators teknik och erbjudande, samtidigt som det öppnar upp nya möjligheter för Aiden och dess expansion. 

Aiden är ett snabbfotat bolag som har samma vision som Klimator om hur fordonsindustrin radikalt kommer att förändras i framtiden. Genom tredjepartsutveckling kan mindre bolag bli ett naturligt inspel i det stora ekosystemet för att bistå med nischad kompetens direkt till föraren. Grundarna av Aiden har sina rötter i fordonsindustrin och med den spridning Android Automotive spås få, så kommer Klimator kunna efterfråga bildata från miljontals fordon. Detta kommer i sin tur leda till ett mindre beroende av andra datakällor vilket går helt i linje med den tekniska utveckling vi ser nödvändig.”, säger Rebecca Lewis-Lück, Affärsområdesansvarig för Automotive hos Klimator.

”I vårt arbete med Klimator har vi funnit en partner med en samsyn på hur vi kan ta stora kliv till att verkligen använda ”bilar som sensorer” för samhällsnytta – infrastrukturförbättringar och ökad traffiksäkerhet. Klimators djupa expertis inom vägklimatologi stärker också vår övertygelse att samhället gynnas när fordon kommunicerar med tredjepartsutveckling. Vi så glada att Klimator väljer att aktivt deltaga och tillsammans bygga den framtiden nu istället för att vänta på att den ska inträffa.”, säger Jonas Fenn, Partnerskapsansvarig hos Aiden.

Om Aiden Automotive Technologies

Aiden är världens första mjukvara som kopplar upp fordon till resten av världen – oavsett fordonets varumärke. Aiden möjliggör en direkt tvåvägskommunikation med fordon för maximal flexibilitet i hur data konfigureras och till vad den appliceras. Aidens produkt är byggd för att hantera både privat och anonym data, med robust teknik för medgivande och fullt krypterad överföring tillgodoser Aiden att fordonets ägare alltid har full kontroll över hens data. Följ Aidens rörelse att äntligen låta fordon deltaga i vår uppkopplade värld full ut.

Om Road Condition Data

Tjänsten Road Condition Data (RCD) är en Software as a Service-tjänst som samlar data från en mängd olika källor och bearbetar denna med Klimators avancerade klimatmodeller för att ge högupplösta nutidslägen och väglagsprognoser. De högupplösta väglagsprognoserna gör det möjligt för fordonsindustrin att öka tillgängligheten av Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) och Autonomus Driving (AD) funktioner utan att sänka sina säkerhetsstandarder. RCD kan delvis nyttjas för ökad kognitiv förmåga genom att exempelvis varna föraren vid dåligt väglag eller som data input för att möjliggöra mer avancerade system för självkörande bilar.

För ytterligare information

Patrik Simson, VD Klimator

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 70 283 77 65

Om Klimator.

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer: dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 72 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är inga liv skall förolyckas som följd av dåligt vägväder vilket skall uppnås genom att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Klimator AB
Klimator specializes in the development of software programs. The software is self-developed and is used mainly in the field of road climatology. The data platform and sensors are used to predict weather conditions along different road networks. The customers consist of major customers active in the automotive industry....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More