Follow

Uppdatering avseende bolagsförvärv i Hong Kong/Kina

16 October 2020 - 17:24

Josab Water Solution AB signerade ett Term Sheet avseende ett förvärv av 100% av aktierna i Clear Industry Co. Den 30 juli 2020. Ltd. Bolaget är ett holdingbolag med säte i Hong Kong och har 2 rörelsedrivande dotterbolag i Kina.

En finansiell och en juridisk due diligence, har utförts av en lokal revisionsbyrå respektive advokatbyrå. Dessa rapporter kommer ligga till grund för Josabs styrelses beslut om förhandlingar om ett köpeavtal mellan parterna.

Med hänsyn till affärens storlek kommer i sådant fall ett köpeavtal, med alla villkor för affären, att presenteras för Josabs aktieägare på en extra bolagsstämma för aktieägarnas godkännande och för juridisk giltighet mellan parterna.

Stockholm den 16 oktober 2020

För ytterligare information kontakta:

Henry Koskela                                                                                                                             

VD                                                                                                        

Josab Water Solutions AB (publ)                                                                                         

Telefon: +46 (0)70 749 60 09                                                                 

E-mail: henry.koskela@josab.com                                           

                                                                                                            

Om Clear Industry Co. Ltd

Företaget grundades 2013 av fyra kinesiska och två holländska företagare, alla med omfattande erfarenheter inom miljöskyddsindustrin.

Clear Industry är ett högteknologiskt företag som bedriver verksamhet inom behandling av organiskt avfall och avloppsrening. Efter 7 års utveckling har företaget blivit marknadsledande på nischmarknaden för behandling av organiskt avfall, genom att förnya tekniken för AQUAQ-processen för att sortera matavfall med återvunnet vatten från den effektiva anaeroba reaktorn. Systemet och processen för behandling av organiskt avfall är certifierat som en mycket innovativ teknik av provinsregeringen i Jiangsu.

Den omfattande meritlistan, som landmärkesprojektet i centrala Shenzhen stad, ger stor uppmärksamhet och fler eftertraktade kunder som China Everbright International Group som bygger en omfattande avfallshanteringsanläggning, där CI´s AQUAQ-process kommer att ingå, i Xiongan New Area, det nya huvudstadsprojektet.

Dessutom behärskar företaget avancerade tekniker för anaeroba reaktorer för industriell avloppsvattenrening och av kontinuerliga sandfilterprocesser för kommunal avloppsrening. Inom området högkoncentrerad industriell avloppsvattenrening är företaget den föredragna leverantören av kunder som Coca-Cola, ChiaTai, SONA och Peking Miljö. Inom området för kommunal avloppsrening har företaget förnyat en ny kontinuerlig sandfilterprocess med avancerad biologisk denitrifikationsteknik för att rena avloppsvatten som uppfyller kraven på ytvatten av grad IV.

____________________________________________________________________________________________

Om Josab Water Solutions AB

Josab Water Solutions AB tillverkar och säljer ekologiska vattenreningslösningar baserade på bolagets patent med det unika filtermaterialet AqualiteTM. Josab Water Solutions AB har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Pvt Ltd samt JOSINT Financial Services AB.

Josab Water Solutions AB är listat på Spotlight Stock Market med koden JOSA.

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Josab Water Solutions AB
Josab Water Solutions is active in the development of ecological water purification solutions. Business is controlled by the group’s established subsidiary, where sales are made of patented filter materials. Customers are found in the industrial sector and the business is globally established. The head office of the company is located in Nacka....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date