Follow

Isofol Medical AB (publ) offentliggör årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2020

14 May 2021 - 08:00

Göteborg, Sverige, 14 maj 2021 - Isofol Medical AB (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: ISOFOL), tillkännagav idag att bolagets årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för verksamhetsåret 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.isofolmedical.com.

För mer information, vänligen kontakta

Isofol Medical AB (publ)
Ulf Jungnelius, M.D., verkställande direktör
E-post: [email protected]
Telefon: 0709-16 89 55

Gustaf Albèrt, vice verkställande direktör, ekonomichef
E-post:
[email protected]
Telefon: 0709-16 83 02

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
E-post: [email protected]
Telefon: 08-528 003 99

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08.00.

Om arfolitixorin

Arfolitixorin är Isofols patentskyddade läkemedelskandidat som utvecklas för att öka effektiviteten av 5-FU baserad (folatbaserad) kemoterapi primärt för avancerad kolorektal-cancer. Arfolitixorin utvärderas för närvarande i en global fas III-studie, AGENT. Arfolitixorin är den aktiva slutprodukten av brett använda folatbaserade läkemedel och kan potentiellt gynna alla patienter med avancerad kolorektalcancer, eftersom arfolitixorin inte kräver metabolisk aktivering för att utöva sin effekt.

Om Isofol Medical AB (publ)

Isofol Medical AB (publ) är ett biotechföretag i sen klinisk fas som utvecklar arfolitixorin för att förbättra standardbehandling av 5-FU baserad kemoterapi primärt för avancerad kolorektalcancer genom att öka tumörrespons och progressionsfri överlevnad. Isofol har ett globalt exklusivt licensavtal med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland för att utveckla och kommersialisera arfolitixorin inom onkologi. Isofol Medical AB (publ) handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB.

www.isofolmedical.com

Provided by: Cision
Nasdaq First North GM (Sweden)
Isofol Medical AB
Isofol Medical AB is a pharmaceutical Company. It is a manufacturer of folate-based therapies. The Company's drug candidate Modufolin enhances the effect of the current chemotherapy treatment for patients treated for colorectal cancer. It's products used for increase efficacy and reduce the side effects of antimetabolite cancer treatment....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More