Follow

Invent Medic tecknar avtal för distribution av Efemia kontinensstöd i Australien med PFLEX Pty Ltd

24 August 2023 - 08:55

Invent Medic meddelar att bolaget tecknat avtal med PFLEX (Pelvic Floor Exercise) i Australien för distribution av Efemia kontinensstöd. PFLEX är en väletablerad distributör på Australiens marknad för kvinno- och sexuell hälsa och fokuserar på försäljning till aktörer inom landets hälsovård. Innan PFLEX kan börja marknadsföra produkten måste den registreras hos Australiens myndighet för läkemedel och medicintekniska produkter (TGA).

Som tidigare meddelats är en av Invent Medics målsättningar för 2023 att fortsätta bolagets marknadsexpansion och teckna avtal med minst en ny distributör. Denna målsättning har nu uppfyllts med råge då distributionsavtalet med PFLEX är det tredje som tecknats under 2023. Samarbetet med PFLEX innebär att bolaget nu kan etablera sig på en ny, stor marknad som fortfarande har nära band till Storbritannien där Efemia kontinensstöd finns tillgänglig sedan tidigare. Invent Medic har märkt av ett ökat intresse och förfrågningar från australiska kvinnor i takt med att försäljningen har tagit fart i Storbritannien, och det är därför glädjande att nu ha en distributör av produkten i Australien på plats.

Distributören PFLEX grundades 2005 och fokuserar på produkter inom bäckenbottenhälsa. Bolaget är marknadsledande inom sitt segment i Australien med ett stort och robust kontaktnät i landet. Genom att upprätthålla gedigen kunskap inom sitt område och dela med sig av den via utbildningar, har PFLEX byggt upp ett stort förtroende hos hälso- och sjukvårdspersonal.

Australiens sjukvårdssystem subventionerar inte den grupp av inkontinenshjälpmedel som Efemia kontinensstöd tillhör, och Invent Medic har därför sett det som avgörande att identifiera en partner på denna marknad som kombinerar goda kontakter med professionen med upparbetade kanaler inom direktförsäljning till konsument. PFLEX uppfyller båda dessa kriterier och bedöms därmed ha utmärkta möjligheter att etablera Efemia kontinensstöd på den australiska marknaden.

Innan Efemia kontinensstöd kan börja marknadsföras och säljas i Australien måste produkten godkännas av myndigheten TGA (Therapeutic Goods Administration) som är en del av det australiska hälsodepartementet. Idag är det svårt att estimera hur lång tid processen för godkännande kan ta i och med att Australien har följt Europa och höjt kraven för medicintekniska produkter. Det gör att det har bildats en kö då många produkter behöver registreras om. PFLEX förväntar sig dock inga problem med själva registreringen av Efemia kontinensstöd i och med att produkten redan är marknadsgodkänd i Europa i enlighet med de nya kraven i MDR-lagstiftningen.

Initialt kommer PFLEX att satsa på marknadsföring av Efemia kontinensstöd gentemot hälso- och sjukvårdspersonal genom att besöka kongresser och mässor. Företaget kommer även att rikta sig direkt till kvinnor med inkontinensproblem via digital marknadsföring och sin etablerade webbshop. Delägaren Fiona Rogers långa erfarenhet som praktiserande fysioterapeut med fokus på kvinnohälsa gör att PFLEX har ett stort kontaktnät, vilket är en enorm stryka i branschen.

– Vi är glada över att inleda detta samarbete med Invent Medic och addera Efemia kontinensstöd till vår produktportfolio. Denna nya och innovativa produkt är ett fantastiskt alternativ för kvinnor i Australien som gör att de kan hantera sin ansträngningsinkontinens själva, säger Fiona Rogers, fysioterapeut och delägare av PFLEX.

– Vårt samarbete med PFLEX öppnar upp en ny marknad på en ny kontinent, och vi har sedan en tid tillbaka erhållit förfrågningar från australiska kvinnor som vill prova produkten efter att ha hört talas om dess positiva egenskaper från vänner och släktingar i Storbritannien. Dessa förfrågningar bidrog till att vi började leta aktivt efter en distributör i Australien, och vi valde att inleda ett samarbete med PFLEX då företaget uppfyller våra urvalskriterier på ett utmärkt sätt: de är mycket aktiva inom bäckenbottenhälsa, har gedigen expertis inom området och företaget är en ledande aktör dit både slutkonsumenter och hälso- och sjukvårdspersonal i Australien vänder sig för att erhålla råd och information om lämpliga hjälpmedel och behandlingar. Det är spännande att vi i och med detta samarbete tar bolagets marknadsexpansion till en ny nivå genom att etablera oss även utanför Europa, säger Klara Rasmusson, Head of Sales and Marketing på Invent Medic. 

Om PFLEX
PFLEX Pty Ltd är ett marknadsledande australiskt familjeföretag med fokus på produkter inom bäckenbottenhälsa. Företaget grundades 2005 och har en personalstyrka om sex personer med stor kunskap och utbildning inom området. Delägarna Fiona Rogers och Craig Rogers har en bakgrund inom fysioterapi med inriktning på kvinnohälsa respektive inköp av medicintekniska produkter. PFLEX säljer produkterna i sin portfölj via sin webbshop och har nära kontakt med vårdpersonal för att stötta dem med information och utbildning inför möten med patienter. Företagets målgrupp består av såväl hälso- och sjukvårdpersonal och sjukhus som slutkonsumenter.

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta
Anna Lindström, VD
Telefon: 0723 811 710
E-post: [email protected] 

Om Invent Medic 
Invent Medic Sweden AB (Invent Medic) är ett svenskt bolag som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att öka medvetenheten om lösningar inom kvinnohälsa och erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter. Bolaget äger idag två varumärken, Efemia och FlowCup. Varumärket Efemia säljs främst via hälso- och sjukvårdssektorn och portföljen innehåller idag produkten Efemia Bladder Support, ett CE-märkt och patenterat medicintekniskt hjälpmedel för ansträngningsinkontinens. FlowCups produktportfölj riktar sig direkt till konsumenter via e-handelskanalen www.flowcup.com samt till utvecklingsländer genom samarbeten med icke-statliga organisationer. FlowCup erbjuder ”Sustainable Periods for Everyone” och i portföljen finns menskoppar, menstrosor och tillbehör framtagna för att vara bekväma och säkra. Invent Medics aktier är listade på Spotlight Stock Market under förkortningen IMS, och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. Mer information finns på www.inventmedic.se och www.spotlightstockmarket.com

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Invent Medic Sweden AB
Invent Medic focus on female health, where the company currently develops products for incontinence. The product is named TVS, and the vision is to improve quality of life for women with female-related health problems....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More