Follow

Tysk biltillverkare hyr Insplorions batteriutvecklingsinstrument via Kistler

23 November 2020 - 16:49

En stor, tysk biltillverkare har, via det internationella mätteknikföretaget Kistler, lagt en order på hyra av Insplorions batteriutvecklingsinstrument. Insplorions Nanoplasmoniska Sensing (NPS) ger information om prestanda och åldrande hos litiumjon-battericeller.

Affären är resultatet av samarbetet mellan Insplorion och Kistler Group. Företagen bygger på samma anda kring innovativ sensorteknik. Samarbetet resulterar nu i ett officiellt samarbetsavtal. Som en konsekvens av den ökande elektrifieringen, finns ett ökande behov av batteritestning och utveckling inom bilindustrin. NPS-tekniken möter detta behov genom att möjliggöra mätning av interna processer och tillstånd i litiumjon-battericeller. Tekniken kan även användas för att förbättra batteriets prestanda under användning.

Kistler har sina rötter i dynamiska trycksensorer för fordonsutveckling och förstärker nu sitt erbjudande inom områdena elektrisk drivlina och databehandling. Tack vare Kistler får Insplorion tillgång till ett globalt och väletablerat försäljningsnätverk. Samarbetet mellan Insplorion och Kistler har nu resulterat i en 4- till 6-månaders hyresorder, på ett batteriutvecklingsinstrument, från en tysk biltillverkare, motsvarande ett belopp, i Euro, från lågt till medelmässigt femsiffrigt. Affären påvisar bilföretagens behov av bättre utvecklingsverktyg för batterier. Kunden har indikerat att en förlängning av samarbetet är planerad.

”I 60 år har vi stöttat den globala fordonsindustrin med en mängd olika test- och mätsystem för olika tillämpningar. Insplorions teknik stärker vårt fokus på den elektriska drivlinan och är ett värdefullt verktyg för våra kunder i batteritest- och utvecklingstillämpningar”, säger Marian Gragert, projektledare vid Kistler.

”Kistlers profil som ett experter kring mättekniker för fordonsindustrin passar perfekt för att marknadsföra vår teknik – inte bara för den nuvarande mätuppställningen utan också strategiskt, då den stärker vår position för integrerade sensorer i stort”, säger Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion.

Frågor besvaras av:
Patrik Dahlqvist, CEO Insplorion AB, +46 723 62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com


 


Denna information är sådan som Insplorion är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-23 16:49 CET.

Insplorion AB (publ)
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

031-380 26 95

info@insplorion.com
www.insplorion.com

Insplorion AB, med vår revolutionerande sensorplattform, NanoPlasmonic Sensing (NPS), har idag fyra huvudsakliga verksamhetsgrenar. luftkvalitetsensorer, vätgassensorer, batterisensorer och forskningsinstrument. Sensorerna är små, tåliga och kostnadseffektiva vid volymtillverkning. Vår sensorteknik möjliggör luftkvalitetssensorer i hem, fordon och offentlig miljö. Våra vätgassensorer visar en responstid på under sekunden, vilket gör dem till de snabbaste i världen och kommer att främja tillväxten av vätgasanvändning, Batterisensorerna optimerar styrning och användning av batterier, Våra instrument ger forskare världen över nanometerkänslig realtidsdata om processer på ytor inom områden som katalys, material- och biovetenskap. 

Provided by: Cision
Spotlight (Sweden)
Insplorion AB
Insplorion is a Cleantech company which, with its patented sensor platform NanoPlasmonic Sensing (NPS), develops and sells small and durable air quality and battery sensors. The technology measures the air quality in the world's major cities and optimizes batteries in cars and energy storage. In addition, the company sells NPS-based research instruments that provide researchers with real-time data...
Learn more about company
Media

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More

Create Your FREE Account to stay Up To Date